تماس با ما

برای دعوت از صالحه کشاورز معتمدی جهت :

  • برگزاری سمینارهای مختلف آموزشی ، روانشناسی ، تربیتی و اخلاقی ، اسلامی و قرآنی در سراسر ایران اسلامی
  • برقراری دوره های آموزشی در سراسر ایران
  •  سخنرانی در سراسر ایران

به این شماره پیامک بزنید

۰۹۲۱۳۶۷۴۹۱۶

 

آدرس ایمیل :

keshavarz_14@yahoo.com

 

از اینکه مطالب سایت بانو 20 را منتشر می کنید سپاسگزاریم .